Domov O GZSNovinarsko središčeKontaktE-novice
 
 
Registrirani turistični vodniki in turistični spremljevalci z državno licenco

Na strani lahko najdete vse registrirane turistične vodnike in turistične spremljevalce z državno licenco, ki so pri Gospodarski zbornici Slovenije opravili državni izpit v skladu s turistično zakonodajo. Nekateri turistični spremljevalci med njimi pa so licenco pridobili na podlagi dokazil o najmanj dveletnih delovnih izkušnjah na organiziranju turističnih potovanj v turističnih agencijah (brez opravljenega izpita).
Opozarjamo na dejstvo, da slovenska turistična zakonodaja zahteva od vseh turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev vsakoletno podaljšanje registracij do 31. januarja tekočega leta s sporočanjem podatkov zbornici o vodenju za preteklo leto. To posledično pomeni, da ne boste našli podatkov za tiste osebe, ki te svoje obveznosti v tekočem letu niso opravili, ker po 1. februarju tekočega leta ne smejo več voditi, dokler ne podaljšajo letnih registracij.

Glede na to, da gre za fizične osebe in njihove osebne podatke, smo jih lahko objavili le za tiste posameznike, ki so se z objavo svojih osebnih podatkov na spletu strinjali. Približno 10% posameznikov ni dovolilo objave svojih podatkov na spletu, zanje lahko preverite podatke na tel: 01 58 98 223 pri ge. Škerbinc. V rubriki Relacije vodenja so navedene samo tiste destinacije, za katere posamezni vodnik ali spremljevalec meni, da jih zelo dobro obvlada (in ne vse tiste, ki jih vodi). Opozarjamo, da je za podatke o znanju tujih jezikov in relacijah vodenja odgovoren vsak vodnik oz. spremljevalec sam in zbornica teh podatkov ne preverja.

V primeru vprašanj smo vam na razpolago na elektronskem naslovu snezana.skerbinc@gzs.si.

 
  Prikaži:  
  ime ali priimek vodnika/spremljevalca:  
  Izberi jezik, v katerem vodi vodnik:  
  pošta stalnega ali začasnega prebivališča:  
  Izberi relacijo vodenja, kamor vodi vodnik: